Arvosana

 

Voit kysyä arvosanaa haluamallasi asteikolla.

Vinkkejä:

Paljon käytettyjä asteikkoja ovat arvosanat välillä 0 - 10, tai 1 - 10, Likert-asteikko välillä 1 - 5 sekä kouluarvosana välillä 4 - 10. Voit käyttää tämän kysymystyypin sijasta myös janakysymystä, jos koet, että se sopii paremmin vastaajillesi.