Monivalintakysymys

 

Monivalintakysymyksessä vastaaja voi valita useita antamistasi vaihtoehdoista. Muilta osin tämä kysymystyyppi vastaa vaihtoehtokysymystä.

Voit valita, kuinka monta vaihtoehtoa vastaaja voi valita. Tämä onnistuu monivalintakysymyksen kohdasta Asetukset.

Vinkki:

Monivalintakysymyksen avulla voit helposti luoda erillisiä kyselypolkuja eri vastaajaryhmille. Polutuksen avulla voit esimerkiksi kysyä lisäkysymyksiä niiltä, jotka ovat vastanneet haluavansa yhteydenoton lisäpalveluihin liittyen.