Pakollinen kysymys

Aseta kysymys pakolliseksi oheisesta kytkimestä. Jos vastaaja jättää vastaamatta, kyselyn lopussa näytetään huomautus siitä, että pakolliseen kysymykseen ei ole vielä vastattu.