Vaihtoehtokysymys

 

Vaihtoehtokysymyksessä vastaaja valitsee yhden antamistasi vaihtoehdoista. Saat vastaajilta tarkan tiedon siitä, mikä vaihtoehdoista toteutuu heidän kohdallaan. Kysymys voidaan esittää vaikkapa sukupuoleen, ikäryhmään, sijaintiin tai käytettyihin tuotteisiin liittyen.

Vinkki:

Vaihtoehtokysymyksen avulla voit helposti luoda erillisiä kyselypolkuja eri vastaajaryhmille. Polutuksen avulla voit esimerkiksi kysyä lisäkysymyksiä niiltä, jotka ovat vastanneet haluavansa yhteydenoton lisäpalveluihin liittyen.

 vaihtoehtokysymys