Zeffi-sanasto

Answer 
Vastausta kyselyyn kutsutaan Answeriksi. Kun saman henkilö vastaa kahteen erilliseen kyselyyn, lasketaan nämä hänen vastauksensa erillisiksi vastauksiksi. Jos sama henkilö vastaa yhteen kyselyyn kahteen kertaan, lasketaan hänen vastauksensa kahdeksi erilliseksi vastaukseksi.

Card
Card eli kortti. Kortiksi kutsutaan tapaa esittää kysymyksiä kyselyssä. Yksi kortti sisältää yhden kysymyksen tai info-tekstin. Analysointi puolella puolestaan yhtä datanäkymää nimitetään datakortiksi. Tämä sisältää yhden kysymyksen datan, kysymysryhmän yhteenvedon tuloksista, tai vaihtoehtoisesti oman datanäkymän, joka sisältää esimerkiksi kahden datakortin yhdistelmädatan. 

Contact
Contact eli kontakti on identifioitu vastaaja eli anonyymin vastaajan vastakohta. Jos kontakti eli identifioitu vastaaja vastaa useaan kyselyyn, voi hänen vastauksia katsella yhtä aikaisesti ja verrata keskenään. 

CSS Editori
Muotoile kyselysi ulkoasusta uniikki näppärän CSS-editorin avulla. CSS-editorin kautta voi kyselyn ulkoasuun tehdä muutoksia css-koodilla. Tämä löytyy työkalusta kun olet muokkaamaassa kyselyn sisältöä ja menemällä Asetukset-välilehdelle. 

Email
Kyselyn voi toimittaa vastaajille kahdella eri tavalla: joko jakamalla heille vastauslinkin tai lähettämällä kutsun sähköpostitse. 

Intelligent Zoom
Vastausskaalojen standardisointi ZEF-menetelmää hyödyntäen. Lue lisää metodista täältä.

JSON config editor
Muokkaa kyselystäsi juuri sellainen kuin haluat! Huomioithan, että JSON config editor on tarkoitettu ainoastaan edistyksellisille käyttäjille.

Kontakti

Kontakti on identifioitu vastaaja eli anonyymin vastaajan vastakohta. Kontakti muodostuu kun lataat kontaktin sähköpostiosoitteen työkaluun tai jos kysyt vastaajalta hänen sähköpostiosoitetta kyselyssä. Nämä kuluttavat lisenssiin kuuluvia kontakti määriä. 

Kysymysryhmä

Kysymykset voi sijoittaa vastaajaryhmiin esimerkiksi aihealueittain. Voit luoda kahdenlaisia kysymysryhmiä: Yksinkertainen tai Älykäs. Lue lisää täältä.

Mapping a question
Jos kyselyssä tai testissä on lopputuloksia (outcomes), kysymykset liitetään lopputulokseen ja tätä kutsutaan Mapping a question

Offline
Kun kysely on suljettu vastaajilta, näkyy kyselyn asetuksissa tilana Offline. Lue täältä, miten kyselyn voi sulkea.

Online
Kun kysely on auki vastaajille, näkyy kyselyn asetuksissa tilana Online. 

Outcomes 
Outcomes
 eli lopputulos näytetään testissä lopuksi vastaajalle vastattuaan kaikkiin kysymyksiin. Esimerkiksi leikkimielisissä persoonallisuustesteissä yleensä lopputuloksia on 3-5, joista näistä yksi näytetään vastaajalle sen mukaan, miten hän on testiin vastannut.

Properties
Voit määritellä erityisiä tietoja, kuten linkin organisaatiosi Facebook-sivulle, asetuksissa kohdassa Properties. Myöhemmin, ZEF-kyselytyökalun uusien ominaisuuksien myötä, tilin tietoja voi käyttää hyödyksi esimerkiksi kutsuviesteissä ja kyselyn sosiaalisen median jakoasetuksissa. Voit määritellä tiedot joko omalle profiilillesi tai organisaatiollesi.

Property text
Property text eli muuttuja voidaan lisätä kyselyn sähköpostikutsuviestiin. Muuttuja voi esimerkiksi olla kyselyn nimi tai vastaajan nimi. 

Question groups 
Kysymykset voi sijoittaa vastaajaryhmiin esimerkiksi aihealueittain. Voit luoda kahdenlaisia kysymysryhmiä: Yksinkertainen tai Älykäs. Lue lisää täältä.

Question type
Kysymystyyppi (Question type) kannattaa valita sen mukaan, mitä tietoa vastaajilta halutaan kerätä. Eri kysymystyypit ja niiden käyttökohteet on esitelty tarkemmin täällä.

Respondent
Henkilö, joka on vastannut kyselyyn.

Smiley indicator 
Vastaamisen apuna voi käyttää hymiöitä (Smiley indicator) jana- ja 2D- eli nelikenttäkysymyksissä sekä janakysymyksissä vaihteluvälillä.

Thank you screen eli kiitossivu 
Thank you screen
 eli kiitossivu on kyselyn viimeinen osio, mikä vastaajalle näytetään. Osioon voi lisätä muun muassa kuvan ja kiitostekstin.

Welcome screen 
Welcome screen
 eli aloitusnäyttö näytetään vastaajalle ensimmäisenä, kun hän avaa kyselyn.