Henkilöstökysely tehty, mitä nyt?

Kuvitellaan tilanne, että olet luonut ja julkaissut henkilöstökyselyn sekä kerännyt siihen dataa ZEF-työkalulla onnistuneesti. Mitä tulisi tehdä seuraavaksi? 

Monet organisaatiot mittaavat henkilöstön hyvinvointia ja kysyvät heidän mielipiteitään. Liian usein kuitenkin mittaamisen ja kysymisen jälkeen tietoa ei hyödynnetä. Työntekijöiden mielipiteitä voidaan pitää tärkeänä, mutta ei kuitenkaan niin arvokkaina, että kerättyä tietoa hyödynnettäisiin liiketoiminnan kriittisten kohtien päätöksenteon apuna.  

Henkilöstökyselyn vastausten hyödyntäminen vaatiikin systemaattista tekemistä, ennakkoluulotonta asennetta ja kehitysmyönteisyyttä. Toisinaan avuksi kannattaa ottaa ulkopuolinen konsultti.

Aloita kiittämisellä: kiitä vastaajia antamastaan palautteesta. Arvosta ja kunnioita heidän palautetta sekä käyttämäänsä aikaa kyselyn hyväksi.

Suhtaudu mahdolliseen kritiikkiin avoimesti. Kritiikki on viesti siitä, että työntekijät välittävät organisaatiostasi ja haluavat sinun tietävän sen kehityskohteista.

Suunnittele jo kyselyn tekovaiheessa, mitä tietoa haluat kerätä ja miten hyödynnät kerättyä tietoa heti kyselyn toteuttamisen jälkeen. 

Usein henkilöstökyselyn tulokset käydään läpi esimerkiksi johtoryhmän kesken, mutta läpinäkyvyyden kannalta on ehdottoman tärkeää, että myös itse vastaajat saavat tarkasteltavaksi kyselyn tulokset. Lisäksi tarkastelun lisäksi tulee toimia. Hyvin toteutetusta kyselystä ja hyvin muotoiltujen kysymysten ansiosta vastauksista on helppo poimia selkeät kehityskohteet ja jopa ideat, miten kehittämistä voisi tehdä.

Käy tulokset läpi ensin esimerkiksi johtoryhmän kanssa ja tehkää ehdotus muutamasta kehityskohteesta, joihin tulisi seuraavaksi keskittyä kyselyn tulosten perusteella. Käykää yhdessä läpi raportit koko henkilökunnan kanssa ja keskustelkaa johtoryhmän ehdottomasti kehityskohteista. Käykää raportit vielä läpi tiimeittäin ja keskustelkaa, miten voitte yhdessä parantaa kyselystä nousseita kehityskohteita. Tulokset on hyvä käsitellä ja kehittämistyö aloittaa mahdollisimman pian kyselyn toteuttamisesta, viimeistään kuukauden sisällä.    

Jos kehittämisprosessi on pitkä, on henkilöstökysely hyvä toistaa prosessin päättymisen lisäksi kesken prosessin. Vertailemalla vastauksia ennen ja jälkeen, saatte tietää, oletteko keskittyneet oleellisiin asioihin ja mitä tulisi kehittää seuraavaksi.