Vastausten lataaminen

Vastauksia voi ladata ZEF-työkalusta CVS- ja XLSX- (Excel), PPTX- (PowerPoint), DOCX- (Microsoft Office Word) ja PDF-muodossa klikkaamalla Export ja valitsemalla haluttu tiedostomuoto. Eri tiedostomuodot ja niiden ominaisuudet on esitelty täällä.


Na_ytto_kuva_2018-4-20_kello_14.28.11.png

Kerääntynyttä dataa voi ladata joko filtteröitynä eli valikoiden (valitse Current analysis summary) tai niin, että koko kyselyn vastaukset lataantuvat tiedostoon (valitse Raw data of all answers). Valittuasi halutun datan ja tiedostomuodon, klikkaa Create Export ja tiedosto latautuu.

Na_ytto_kuva_2018-4-20_kello_14.31.51.png

Tiedoston latauduttua, klikkaa Download ladataksesi tiedoston tietokoneellesi. Ladatun tiedoston voi poistaa klikkaamalla Delete.

Eri tiedostomuodot vastausten lataamiseen  

CSV-tiedosto sisältää muun muassa tiedon vastausten jakaantumisesta monivalintakysymyksen vaihtoehtojen välillä. CSV pitää sisällään myös vapaakenttä-kysymysten vastaukset. Tiedot on eroteltu pilkuin.

PPTX-tiedosto sisältää vapaapalautteet sekä kerääntyneet vastaukset kaaviokuvina.

DOCX-tiedosto sisältää vapaapalautteet sekä kerääntyneet vastaukset kaaviokuvina.

XLSX-tiedosto sisältää saman tiedon kuin CSV, mutta tiedot on jaettu kolumneihin.

PDF-tiedosto sisältää saman tiedon kuin DOCX-tiedosto, mutta tiedostomuoto on eri.

VINKKI: Jos haluat tarkastella yksittäisen vastaajan vastauksia, lataa csv-tiedosto Raw data of all answers-ominaisuudella, jolloin tiedoston yhdellä rivillä näkyy yksittäisen vastaajan vastaukset.