Kysymysten ryhmittely

Kyselyn kysymykset on hyvä ryhmitellä aihealueittain erityisesti jos kysely on kokonaisuudeltaan laaja. Kysymysten ryhmittänen auttaa vastaajaa ymmärtämään käsiteltävän aihekokonaisuuden paremmin.

Luo kysymysryhmä

Paina vasemmasta reunasta Uusi kysymysryhmä. Tämän jälkeen syötä kysymysryhmän nimi ja valitse oikea kysymysryhmän tyyppi tarpeidesi mukaan. 

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_9.53.58.png

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_9.39.04.png

Seuraavaksi valitse oikea kysymysryhmän tyyppi:

Yksinkertainen

Näytä ryhmän kysymykset yksi kerrallaan. Halutessasi voit vaihtaa eri kysymyksien skaalojen nimiä kysymyksittäin. Suosittelemme kuitenkin pitämään skaalojen nimet aina samoina jos mahdollista.

Älykäs

Näytä edelliset vastaukset mahdollistaaksesi tarkan vertailevan vastaamisen. Tässä vastaaja näkee kysymysryhmän kaikki edeltävät vastaukset. Edeltävät vastaukset näkyvät (esim. janalla) pienin palloin, jotta vastaaja pystyy helposti vertaamaan uutta kysymystä edeltävään vastaukseensa.

Käytettäessä Älykäs -kysymysryhmätyyppiä, on kysymysryhmän sisällä skaalat jana-, aluejana- ja nelikenttä -kysymystyypeissä sama. Yhtenäinen skaala mahdollistaa kysymysten vertaamisen toisiinsa ja vastausten analysoinnin suhteellisen raportin avulla.