Kysymysten ryhmittely

Kyselyn kysymykset on hyvä ryhmitellä aihealueittain. ZEF-kyselytyökalussa kysymykset voi esittää kolmella eri tavalla vastaajalle. Eri tapoja esittää kysymykset voi käyttää yksittäiseessä kyselyssä. 

Kun uusi kysymysryhmä on luotu, kysymykset näytetään automaattisesti sivuittan eli yksi kysymys kerrallaan. Tämä valinta on työkalussa nimellä Sivut.

Kun vastaajalle halutaan näyttää samanaikaisesti monta kysymystä kerrallaan, valitse käyttöön Lista

Käytettäessä Normeerattu -kysymysryhmätyyppiä, on kysymysryhmän sisällä skaalat jana-, aluejana- ja nelikenttä -kysymystyypeissä sama. Yhtenäinen skaala mahdollistaa kysymysten vertaamisen toisiinsa ja vastausten analysoinnin suhteellisen raportin avulla.

VINKKI: Lue täältä ohjeistus, kuinka luoda kysymysryhmä.