Kysymysten ryhmittely

Kyselyn kysymykset on hyvä ryhmitellä aihealueittain. ZEF-kyselytyökalussa kysymykset voi esittää kolmella eri tavalla vastaajalle. Eri tapoja esittää kysymykset voi käyttää yksittäiseessä kyselyssä. 

Kun uusi kysymysryhmä on luotu, kysymykset näytetään automaattisesti korteittain eli yksi kysymys kerrallaan. Tämä valinta on työkalussa nimellä Cards.

Kun vastaajalle halutaan näyttää samanaikaisesti monta kysymystä kerrallaan, valitse käyttöön List

Käytettäessä Z-scored -kysymysryhmätyyppiä, on kysymysryhmän sisällä skaalat jana- ja 2D- eli nelikenttä-kysymystyypeissä sekä janakysymys vaihteluvälillä -kysymyksissä sama. Yhtenäinen skaala mahdollistaa kysymysten vertaamisen toisiinsa ja vastausten analysoinnin suhteellisen raportin avulla.

VINKKI: Lue täältä ohjeistus, kuinka luoda kysymysryhmä.


Haluatko oppia lisää? Osallistu ilmaisiin online-koulutuksiimme tästä!