ZEF-sanasto

Answer 
Vastausta kyselyyn kutsutaan Answeriksi. Kun saman henkilö vastaa kahteen erilliseen kyselyyn, lasketaan nämä hänen vastauksensa erillisiksi vastauksiksi. Jos sama henkilö vastaa yhteen kyselyyn kahteen kertaan, lasketaan hänen vastauksensa kahdeksi erilliseksi vastaukseksi.

Card
Card eli kortti tarkoittaa kahta eri asiaa:
1) Kortin voi lisätä Dashboardille: joko uutena kyselynä (New Survey tai viimeaikaisina kyselyinä (Recent Surveys). New Survey -kortin kautta voi luoda uuden kyselyn ja Recent Surveyn kautta puolestaan pääsee nopeasti tarkastelemaan viimeisimpiä kyselyitä.
2) Kortiksi kutsutaan myös tapaa esittää kysymyksiä kyselyssä. Kysymykset voidaan esittää kortilla joko listana (List) tai käyttäen ZEF-menetelmää (Z-scored).

Contact
Contact
eli kontakti on identifioitu vastaaja eli anonyymin vastaajan vastakohta. Jos kontakti eli identifioitu vastaaja vastaa useaan kyselyyn, voi hänen vastauksia katsella yhtä aikaisesti ja verrata keskenään. 

CSS Styles editor
CSS-editorin kautta voi kyselyn ulkoasuun tehdä muutoksia css-koodilla.

Email
Kyselyn voi toimittaa vastaajille kahdella eri tavalla: joko jakamalla heille vastauslinkin tai lähettämällä kutsun sähköpostitse

JSON config editor
Muokkaa kyselystäsi juuri sellainen kuin haluat! Huomioithan, että JSON config editor on tarkoitettu ainoastaan edistyksellisille käyttäjille.

Mapping a question
Jos kyselyssä tai testissä on lopputuloksia (outcomes), kysymykset liitetään lopputulokseen ja tätä kutsutaan Mapping a question

Offline
Kun kysely on suljettu vastaajilta, näkyy kyselyn asetuksissa tilana Offline. Lue täältä, miten kyselyn voi sulkea.

Online
Kun kysely on auki vastaajille, näkyy kyselyn asetuksissa tilana Online. 

Outcomes 
Outcomes
eli lopputulos näytetään testissä lopuksi vastaajalle vastattuaan kaikkiin kysymyksiin. Esimerkiksi leikkimielisissä persoonallisuustesteissä yleensä lopputuloksia on 3-5, joista näistä yksi näytetään vastaajalle sen mukaan, miten hän on testiin vastannut.

Properties
Voit määritellä erityisiä tietoja, kuten linkin organisaatiosi Facebook-sivulle, asetuksissa kohdassa Properties. Myöhemmin, ZEF-kyselytyökalun uusien ominaisuuksien myötä, tilin tietoja voi käyttää hyödyksi esimerkiksi kutsuviesteissä ja kyselyn sosiaalisen median jakoasetuksissa. Voit määritellä tiedot joko omalle profiilillesi tai organisaatiollesi.

Property text
Property text
eli muuttuja voidaan lisätä kyselyn sähköpostikutsuviestiin. Muuttuja voi esimerkiksi olla kyselyn nimi tai vastaajan nimi. 

Question groups 
Kysymykset voi sijoittaa vastaajaryhmiin esimerkiksi aihealueittain. Jos kysymysryhmässä on käytössä ryhmätyyppinä (Group type) Z-scored, skaalat janakysymyksissä ja 2D- eli nelikenttäkysymyksissä sekä janakysymys vaihteluvälilläkysymyksissä ovat samat. Saman skaalan käyttö samassa kysymysryhmässä (Question group) mahdollistaa eri kysymysten vertailun keskenään.

Question type
Kysymystyyppi (Question type) kannattaa valita sen mukaan, mitä tietoa vastaajilta halutaan kerätä. Eri kysymystyypit ja niiden käyttökohteet on esitelty tarkemmin täällä.

Respondent
Henkilö, joka on vastannut kyselyyn.

Smiley indicator 
Vastaamisen apuna voi käyttää hymiöitä (Smiley indicator) jana- ja 2D- eli nelikenttäkysymyksissä sekä janakysymyksissä vaihteluvälillä.

Standardizing answer scales
Vastausskaalojen standardisointi ZEF-menetelmää hyödyntäen. Lue lisää metodista täältä.

Thank you screen eli kiitossivu 
Thank you screen
eli kiitossivu on kyselyn viimeinen osio, mikä vastaajalle näytetään. Osioon voi lisätä muun muassa kuvan ja kiitostekstin.

Welcome screen 
Welcome screen
eli aloitusnäyttö näytetään vastaajalle ensimmäisenä, kun hän avaa kyselyn.