Kysymystyypin valinta

Hyppää: Jana, AluejanaNelikenttäInfoteksti, Vaihtoehto

Kerätäksesi mahdollisimman laadukasta ja hyödyllistä dataa, on kysymystyypin huolellinen valinta tärkeää. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki ZEF-kyselytyökalun kysymystyypit.

Jana

Jana-kysymystyyppi sopii esimerkiksi mielipidettä kysyvään kysymykseen ja vaihtoehtokysymyksen sijaan käytettäväksi. Vaihtoehtokysymyksen tilalla käytettäessä janaa, vastaaja vastaa kysymykseen laajemmalla skaalalla ja täten tarkemmin. Esimerkiksi mielipidettä mittaavassa kysymyksessä vastaaja voi "ei"- tai "kyllä"-vaihtoehtojen sijaan vastata jotakin kieltävän ja myöntävän vastauksen väliltä.  

Janakysymystyyppiä on kahdenlaisia: Säädin keskellä ja Säädin vasemmalla.Säädin keskellä -asetuksen ollessa valittuna, vastausosoitin on sijoitettu keskelle janaa vastaajan aloittaessa vastaamaan kysymykseen.Säädin vasemmalla -asetus sijoittaa vastausosoittimen puolestaan janan vasempaan laitaan.   

Janan voi nimetä kohdassa Akselin otsikko ja määritellä sille päätepisteet kohdissa Min otsikko ja Max otsikko.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_10.30.12.png

Kysymyskortin oikean ylälaidan Lisäasetukset-painikkeesta pääsee asettamaan tarkempia asetuksia janakysymykselle, esimerkiksi voit:

 • kopioida toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi valittuna olevassa kysymyksessä.
 • asettaa janalle askelvälin.
 • piilottaa vastaajilta
  • janan ääripääarvot
  • vastausarvon
  • vastausosoittimen hymiöt
VINKKI: Mitä laajempi vastausalue janalla on, sitä tarkemmin vastaaja voi vastauksensa antaa.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_10.33.06.png

Aluejana

Aluejana on hyvin saman tyylinen kuin edellä mainittu janakysymys. Erona on se, että janakysymys vaihteluvälillä -kysymystyypissä vastaaja asettaa vastauksen janalle tietyn pisteen sijaan tietylle välille. Tätä kysymystyyppiä voi käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kysytään mielipidettä tuotteen sopivasta hinnasta tietyllä arvovälillä.

Nelikenttä

Nelikenttä avulla vastaaja arvioi asiaa kahdella eri akselilla yhtä aikaa: esimerkiksi asian onnistumista ja tärkeyttä.

Nelikenttäkysymyksen ja ZEF-menetelmän avulla voi helposti selvittää, mitkä asiat esimerkiksi organisaatiossa kaipaavat kehitystä ja missä asioissa organisaatio on onnistunut.

Kysymyksen asettamisen jälkeen nimetään nelikentän akselit kohdissa Akselin otsikko ja akseleiden ääripäät kohdisssa Maksimi otsikko ja Min otsikko.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_10.58.56.png

 

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee nelikenttäkysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Lisäasetukset. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • kopioida toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi kyseissä kysymyksessä kohdasta Kopioi asetukset toisesta kysymyksestä
 • asettaa janojen ääripäille numereelliset arvot ja askelvälin
 • piilottaa vastausarvon vastaajalta
 • ottaa käyttöön vastaushymiöt

Infoteksti

Kysymyksen sijaan kyselyyn voi lisätä infotekstin otsikolle, esimerkiksi ohjeistuksen.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.00.31.png


Vaihtoehto

Vaihtoehto-kysymyksessä vastaaja voi valita yhden tai useamman valinnan annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehtokysymykselle voi antaa otsikon ja lisätä vaihtoehtoja klikkaamalla Lisää vaihtoehto tai painamalla enter jonkun jo luodun vaihtoehdon kohdalla. Vaihtoehtojen järjestystä voi muuttaa vaihtoehdon vasemmalta puolelta kohdasta Drag and drop choice valitsemalla siirrettävän vaihtoehdon, pitämällä hiirtä pitkään pohjassa ja raahaamalla vaihtoehto haluttuun kohtaan. Vaihtoehdon oikealta puolelta voi poistaa vaihtoehdon klikkaamalla roskakori-kuvaketta.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.01.51.png

Vastaajille voidaan antaa mahdollisuus kertoa oma vaihtoehto Lisää "Joku muu" vaihtoehto -ominaisuudella. Klikkaa ominaisuus päälle ja halutessasi anna ohjeistus vastaajille kirjoittamalla teksti kohtaan Other

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.04.06.png

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee vaihtoehtokysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Lisäasetukset. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • määritellä vaihtoehtojen maksimivalintamäärän
 • piilottaa vastaajalta vaihtoehtojen maksimimäärän kertovan ohjetekstin
VINKKI: Tutustu muihin kysymystyyppeihin täällä.