Kysymystyypin valinta

Hyppää: Slider eli janakysymys, Range eli janakysymys vaihteluvälillä2D eli nelikenttäkysymysInfo Text eli infotekstiChoice eli vaihtoehtokysymys

Kerätäksesi mahdollisimman laadukasta ja hyödyllistä dataa, on kysymystyypin huolellinen valinta tärkeää. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki ZEF-kyselytyökalun kysymystyypit.

Slider eli janakysymys

Janakysymys sopii esimerkiksi mielipidettä kysyvään kysymykseen ja vaihtoehtokysymyksen sijaan käytettäväksi. Vaihtoehtokysymyksen tilalla käytettäessä janaa, vastaaja vastaa kysymykseen laajemmalla skaalalla ja täten tarkemmin. Esimerkiksi mielipidettä mittaavassa kysymyksessä vastaaja voi "ei"- tai "kyllä"-vaihtoehtojen sijaan vastata jotakin kieltävän ja myöntävän vastauksen väliltä.  

Janakysymystyyppiä on kahdenlaisia: Center slider ja Zero slider. Center slider -asetuksen ollessa valittuna, vastausosoitin on sijoitettu keskelle janaa vastaajan aloittaessa vastaamaan kysymykseen. Zero slider -asetus sijoittaa vastausosoittimen puolestaan janan vasempaan laitaan.   

Janan voi nimetä kohdassa Axis label ja määritellä sille päätepisteet kohdissa Min label ja Max label.

Screen_Shot_2017-07-06_at_9.58.13.png

Kysymyskortin oikean ylälaidan Advanced-painikkeesta pääsee asettamaan tarkempia asetuksia janakysymykselle, esimerkiksi voit:

 • kopioida toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi valittuna olevassa kysymyksessä.
 • asettaa janalle askelvälin.
 • piilottaa vastaajilta
  • janan ääripääarvot
  • vastausarvon
  • vastausosoittimen hymiöt
VINKKI: Mitä laajempi vastausalue janalla on, sitä tarkemmin vastaaja voi vastauksensa antaa.

Na_ytto_kuva_2018-4-24_kello_15.39.02.png

Range eli janakysymys vaihteluvälillä

Range eli janakysymys vaihteluvälillä on hyvin saman tyylinen kuin edellä mainittu janakysymys. Erona on se, että janakysymys vaihteluvälillä -kysymystyypissä vastaaja asettaa vastauksen janalle tietyn pisteen sijaan tietylle välille. Tätä kysymystyyppiä voi käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kysytään mielipidettä tuotteen sopivasta hinnasta tietyllä arvovälillä.

2D eli nelikenttäkysymys

2D eli nelikenttäkysymyksen avulla vastaaja arvioi asiaa kahdella eri akselilla yhtä aikaa: esimerkiksi asian onnistumista ja tärkeyttä.

Nelikenttäkysymyksen ja ZEF-menetelmän avulla voi helposti selvittää, mitkä asiat esimerkiksi organisaatiossa kaipaavat kehitystä ja missä asioissa organisaatio on onnistunut.

Kysymyksen asettamisen jälkeen nimetään nelikentän akselit kohdissa Axis title ja akseleiden ääripäät kohdisssa Max Label ja Min Label.

Na_ytto_kuva_2018-4-24_kello_15.40.55.png

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee nelikenttäkysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Advanced. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • kopioida toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi kyseissä kysymyksessä kohdasta Copy settings from
 • asettaa janojen ääripäille numereelliset arvot ja askelvälin
 • piilottaa vastausarvon vastaajalta
 • ottaa käyttöön vastaushymiöt

Info Text eli infoteksti

Kysymyksen sijaan kyselyyn voi lisätä infotekstin otsikolle, esimerkiksi ohjeistuksen.


Screen_Shot_2017-07-21_at_16.17.52.png

Choice eli vaihtoehtokysymys

Choice kysymyksessä vastaaja voi valita yhden tai useamman valinnan annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehtokysymykselle voi antaa otsikon ja lisätä vaihtoehtoja klikkaamalla Add choice tai painamalla enter jonkun jo luodun vaihtoehdon kohdalla. Vaihtoehtojen järjestystä voi muuttaa vaihtoehdon vasemmalta puolelta kohdasta Drag and drop choice valitsemalla siirrettävän vaihtoehdon, pitämällä hiirtä pitkään pohjassa ja raahaamalla vaihtoehto haluttuun kohtaan. Vaihtoehdon oikealta puolelta voi poistaa vaihtoehdon klikkaamalla roskakori-kuvaketta.

Na_ytto_kuva_2018-4-24_kello_15.42.08.png

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee vaihtoehtokysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Advanced. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • määritellä vaihtoehtojen maksimivalintamäärän
 • piilottaa vastaajalta vaihtoehtojen maksimimäärän kertovan ohjetekstin
VINKKI: Tutustu muihin kysymystyyppeihin täällä.


Haluatko oppia lisää? Osallistu ilmaisiin online-koulutuksiimme tästä!