Kysymystyypit

Hyppää: Jana, AluejanaNelikenttäInfoteksti, Vaihtoehto, Pudotusvalikko, YhteystiedotVapaapalaute

Kerätäksesi mahdollisimman laadukasta ja hyödyllistä dataa, on kysymystyypin huolellinen valinta tärkeää. Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki ZEF-kyselytyökalun kysymystyypit. Kysymystyypit on lajiteltu työkalussa peruskysymyksiin ja syötekysymyksiin.

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_11.49.19.pngNa_ytto_kuva_2019-12-31_kello_11.49.34.png

Nelikenttä

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_12.00.08.png

Nelikentän avulla vastaaja arvioi asiaa kahdella eri akselilla yhtä aikaa: esimerkiksi asian onnistumista ja tärkeyttä. Nelikenttäkysymyksen ja ZEF-menetelmän avulla voi helposti selvittää, mitkä asiat esimerkiksi organisaatiossa kaipaavat kehitystä ja missä asioissa organisaatio on onnistunut.

Kysymyksen asettamisen jälkeen nimetään nelikentän akselit kohdissa Akselin otsikko ja akseleiden ääripäät kohdisssa Maksimi otsikko ja Min otsikko.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_10.58.56.png

 

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee nelikenttäkysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Lisäasetukset. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • kopioida toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi kyseissä kysymyksessä kohdasta Kopioi asetukset toisesta kysymyksestä
 • asettaa janojen ääripäille numereelliset arvot ja askelvälin
 • piilottaa vastausarvon vastaajalta
 • ottaa käyttöön vastaushymiöt

Jana

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_10.58.53.png

Jana-kysymystyyppi sopii esimerkiksi mielipidettä kysyvään kysymykseen ja vaihtoehtokysymyksen sijaan käytettäväksi.  

Janakysymystyyppiä on kahdenlaisia: Säädin keskellä ja Säädin vasemmalla.Säädin keskellä -asetuksen ollessa valittuna, vastausosoitin on sijoitettu keskelle janaa vastaajan aloittaessa vastaamaan kysymykseen.Säädin vasemmalla -asetus sijoittaa vastausosoittimen puolestaan janan vasempaan laitaan.   

Janan voi nimetä kohdassa Akselin otsikko ja määritellä sille päätepisteet kohdissa Min otsikko ja Max otsikko.

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_12.24.31.png

Lisäasetukset-painikkeesta pääsee asettamaan tarkempia asetuksia:

 • kopioi toisen kysymyksen asetukset käytettäväksi valittuna olevassa kysymyksessä.
 • asetta janalle askelvälin
 • piilotta vastaajilta
  • janan ääripääarvot
  • vastausarvo
  • vastausosoittimen hymiöt
VINKKI: Mitä laajempi vastausalue janalla on, sitä tarkemmin vastaaja voi vastauksensa antaa.

 

Vapaapalaute

Vapaapalaute-kysymystyyppiä voi käyttää muun muassa vastaajan mielipiteen kysymiseen kirjallisessa muodossa. 

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_11.54.08.png

 

Lisäasetuksista voit asettaa halutessasi maksimimerkkimäärän avoimelle palautteelle.

Vaihtoehto

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_12.11.25.png

Vaihtoehto-kysymyksessä vastaaja voi valita yhden tai useamman valinnan annetuista vaihtoehdoista. 

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_10.50.45.png

Lisää vaihtoehtoja klikkaamalla Lisää vaihtoehto. Vaihtoehtojen järjestystä voi muuttaa vaihtoehdon vasemmalta puolelta kohdasta Drag and drop choice valitsemalla siirrettävän vaihtoehdon, pitämällä hiirtä pitkään pohjassa ja raahaamalla vaihtoehto haluttuun kohtaan. Vaihtoehdon oikealta puolelta voi poistaa vaihtoehdon klikkaamalla roskakori-kuvaketta.

Vastaajille voidaan antaa mahdollisuus kertoa oma vaihtoehto Lisää "Joku muu" vaihtoehto -ominaisuudella. Klikkaa ominaisuus päälle ja halutessasi anna ohjeistus vastaajille kirjoittamalla teksti kohtaan Other

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.04.06.png

Kysymyskortin oikeasta yläkulmasta pääsee vaihtoehtokysymyksen edistyksellisiin asetuksiin klikkaamalla Lisäasetukset. Edistyksellisisssä asetuksissa voi:

 • määritellä vaihtoehtojen valintamäärän (rajaton tai haluamasi lukumäärä)
 • piilottaa vastaajalta vaihtoehtojen maksimimäärän kertovan ohjetekstin
 • kopioida toisen kysymyksen lisäasetukset myös tähän kysymykseen

Aluejana

Aluejanassa vastaaja asettaa vastauksen janalle tietyn pisteen sijaan tietylle välille. Tätä kysymystyyppiä voi käyttää esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa kysytään mielipidettä tuotteen sopivasta hinnasta tietyllä arvovälillä.

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_12.18.33.png

Infoteksti

Kysymyksien lisäksi kyselyyn voi lisätä infotekstin, joka esimerkiksi sisältää ohjeistuksen.

Na_ytto_kuva_2019-12-31_kello_12.14.57.png


 

URL, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja numero 

Näitä kysymystyyppejä voi käyttää, kun vastaajalta halutaan kysyä esimerkiksi yhteystietoja.

 

Numerovalikko

Numerovalikko luodaan asettamalla valikolle minimi- ja maksimiarvot sekä askelväli. Lisää myös vastausohje numerovetovalikolle sille kysymystekstin alapuolella.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.49.33.png

Pudotusvalikko

Pudotusvalikkoa käytetään yleisesti esimerkiksi paikkakunnan/aluuen valitsemiseen. Vastaaja voi valita annetuista vaihtoehdoista yhden. Uusi vaihtoehto luodaan klikkaamalla Lisää vaihtoehto.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.58.42.png

Valintaruutu 

Valintaruutua voi käyttää esimerkiksi yhteystietokysymyksen yhteydessä, kun vastaajalta halutaan varmistaan esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_15.01.15.png