Palautteen keruu / muut kysymystyypit

Muiden kysymystyyppien lisäksi esimerkiksi palautetta ja tietoja voi kerätä eri kysymystyypeillä, jotka löytyvät kysymystyyppi-valikosta otsikon Syötekysymykset alta.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.42.09.png

Kysymystyypit, joissa vastaajaa pyydetään kirjoittamaan vastaus, kuten numerokysymyksessä, voi vastaajaa ohjeistaa kirjoittamalla ohjeistuksen Lisää vastausohje -kohtaan.

URL, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja numero 

Näitä kysymystyyppejä voi käyttää, kun vastaajalta halutaan kysyä esimerkiksi verkkosivuosoitetta.

Vapaapalaute

Vapaapalaute-kysymystyyppiä voi käyttää muun muassa vastaajan mielipiteen kysymiseen kirjallisessa muodossa. Vapaapalaute-kysymystyypin vastauskenttä voi olla pieni tai sen voi laajentaa kysymystyyppivalikon vieressä olevasta painikkeesta Pitkä teksti

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.47.39.png

Jos valittuna on Pitkä teksti, voit asettaa vastaajalle maksimimerkkimäärän, minkä hän voi vastauskenttään kirjoittaa klikkaamalla kysymyksen muokkausnäkymän oikeasta yläkulmasta Lisäasetukset ja aseta Merkkimäärärajoitus -kohdassa haluttu maksimimerkkimäärä.

Numerovalikko

Numerovalikko luodaan asettamalla valikolle minimi- ja maksimiarvot sekä askelväli. Lisää myös vastausohje numerovetovalikolle sille kysymystekstin alapuolella.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.49.33.png

Pudotusvalikko

Valikkokysymys toimii hyvin samantyylisesti kuin vaihtoehtokysymys: vastaaja voi valita annetuista vaihtoehdoista yhden. Uusi vaihtoehto luodaan klikkaamalla Lisää vaihtoehto.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_14.58.42.png

Valintaruutu 

Valintaruutua voi käyttää esimerkiksi yhteystietokysymyksen yhteydessä, kun vastaajalta halutaan varmistaan esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen.

Na_ytto_kuva_2018-9-25_kello_15.01.15.png

VINKKI: Kysyttäessä yhteystietoja, on suositeltavaa käyttää kysymysryhmätyyppinä (Group type) listaa (List). Tällöin kysymykset näytetään yhtenä listana.

Na_ytto_kuva_2018-9-26_kello_13.54.20.png