Asennevääristymä: mitä ja miksi?

Ihmiset tulkitsevat kysymysten vastausskaalat omalla tavallaan, joka voi myös heijastua annettuihin absoluuttisiin vastauksiin esimerkiksi kyselyissä. Tähän vaikuttaa muun muassa ihmisten erilaisuus ja aikaisemmat kokemukset eri skaaloista. Puhutaan niin sanotusti eri vastaustyyleistä, jotka aiheuttavat kyselyissä asennevääristymiä.

Asennevääristymän huomioon ottaminen on tärkeää, jotta dataa tulkitaan mahdollisimman virheettömästi ja luotettavasti. 

Lue lisää asennevääristymästä blogkirjoituksesta.