5 vinkkiä asennevääristymän välttämiseksi

Ihmiset tulkitsevat kysymysten vastausskaalat yksilöllisesti. Tämä voi myös heijastua annettuihin absoluuttisiin vastauksiin esimerkiksi kyselyissä. Tähän vaikuttaa muun muassa ihmisten erilaisuus ja aikaisemmat kokemukset eri skaaloista. Puhutaan niin sanotusti eri vastaustyyleistä, jotka aiheuttavat kyselyissä asennevääristymiä.

Kyselyn tekijä voi vähentää asennevääristymän vaikutusta seuraavin keinoin:

1. Varmista, että kommunikointi kyselyssä on yksiselitteinen. Älä jätä tulkinnan varaa.
2. Kysy yhtä asiaa kerrallaan.
3. Vältä tuomasta esille kysymyksissä ennakkoluuloja ja -odotuksia.
4. Tee taustatyö hyvin: tarjoa esimerkiksi vaihtoehtokysymyksessä tarpeeksi eri vastaajille sopivia vaihtoehtoja.
5. Osoita kysely oikeille henkilöille.

Lue lisää asennevääristymästä täältä.