Rakenna onnistunut henkilöstökysely!

Henkilökunnan sitouttaminen organisaatioon on yksi yritysten suurimmista haasteista. Henkilöstön sitouttamiseen on mietitty erilaisia keinoja, mutta kuten monessa muussakin asiassa, hyvä lähtökohta on kysyä asiasta niiltä, joita tämä koskee eli suoraan henkilöstöltä.

“Lähes 90 % Deloitten Human Capital Trends -kyselyyn vastanneista HR- ja liiketoimintajohtajista näkee sitouttamisen suurimpana huolenaiheenaan.”

Laaja henkilöstötyytyväisyyskysely tulisi toteuttaa kerran vuodessa, sillä kattavan kyselyn tarkoituksena on saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa henkilökunnan hyvinvoinnista, heidän tarpeista sekä mielipiteistä liittyen yrityksen toimintaan. Kun tämä tieto on kerätty, tulosten analysointi tulee tehdä huolella ja jatkotoimenpiteiden tulee olla hyvin selkeitä. Toimenpiteet tulee ottaa mukaan käytäntöihin mahdollisimman pikaisesti, jotta muutokset näkyvät myös henkilökunnalle. Kun kysely suoritetaan uudelleen vuoden kuluttua, henkilökunta voi ottaa kantaa mahdollisiin muutoksiin sekä arvioida niiden toimivuutta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että henkilökuntaa tulee kuunnella vain kerran vuodessa. Laaja henkilöstökysely mittaa ylätasolla koko organisaation toimintaa ja sen tarkoitus on vaikuttaa organisaation prosesseihin ja käytäntöihin. On ehdottoman tärkeää, että henkilökunnalle annetaan mahdollisuus antaa palautetta koska vain, sillä avoin työilmapiiri sitouttaa henkilöstöä ja mahdollistaa parhaat tulokset. Tässä muutama esimerkki eri keinoista, joilla henkilöstölle voi antaa mahdollisuuksia kertoa mielipiteistään muutoinkin kuin laajan henkilöstökyselyn kautta:

  • Kehityskeskustelut
  • Tiimipalaverit
  • Viikoittainen fiilismittari
  • Pysyvästi avoinna oleva kysely, esimerkiksi intranetissä

Lataa tämä opas avuksesi henkilöstötyytyväisyyskyselyn toteuttamiseen.