Näin pääset alkuun asiakaskokemuksen mittaamisessa

Hyvä asiakaskokemus heijastuu liikevaihtoon niin lisäostoina, pitkinä asiakassuhteina kuin uusina asiakkuuksina. Asiakaskokemuksesta on tullut myös selkeä kilpailuetu sosiaalisen median hallitsemassa maailmassa. Voisimme jopa väittää, että asiakaskokemuksen kehittäminen on yksi yrityksen tärkeimmistä tehtävistä nyt ja tulevaisuuden liiketoiminnassa. Kehittäminen vaatii kuitenkin määrätietoista ja aktiivista mittaamista. Asiakaskokemuksen mittaaminen ja analysointi on nykypäivänä kuitenkin helpompaan kuin koskaan. Käyttämällä aikaa asiakaskokemuksen mittaamiseen, yritys pystyy muun muassa:

  • Tunnistamaan asiakkaiden ongelmia ja tarpeita
  • Sitouttamaan nykyisiä asiakkaita paremmin
  • Löytämään uusia myyntimahdollisuuksia

Lataa tämä opas oppiaksesi, kuinka asiakaskokemusta voi konkreettisesti mitata. Oppaassa käydään läpi muun muassa, mitä ja milloin asiakaskokemusta kannattaa mitata sekä miten kerättyä tietoa voi hyödyntää jatkossa.