Kyselylomakkeen laatiminen - opi keräämään laadukasta ja tarkkaa tietoa kyselyiden avulla!

Nykypäivänä organisaatiot pyrkivät keräämään laadukasta tietoa asiakkaista, työntekijöistä ja muista kohderyhmistä. Tiedonkeruutapoja on monia, esimerkiksi seuranta, kyselyt ja ulkoisten tiedonlähteiden analysointi.

Käyttäytymistä seuraamalla kerätty data vaatii usein paljon analysointia, eikä siitä pysty läheskään aina päättelemään henkilöiden todellista tarvetta tai motiivia. Lisäksi moni suhtautuu käyttäytymisen seurantaan hyvinkin kriittisesti. Sen sijaan ihmisiltä suoraan kysymällä meillä on mahdollisuus kerätä tietoa vastaajien todellisista tarpeista ja motiiveista, riippumatta siitä kysytäänkö tästä henkilökohtaisesti tai digitaalisten työvälineiden avulla.

Meillä kaikilla on jokin kokemus erilaisista kyselyistä. Olemme itse vastanneet niihin ja osa jopa rakentaneet niitä, mutta montako kysymystä kyselyssä kannattaa olla? Miten hyvä kysymys muodostetaan? Mitä tulisi ottaa huomioon, jotta kyselyn laatu pysyy mahdollisimman korkeana? Tällaiset kysymykset askarruttavat monia, minkä johdosta kokosimme parhaat vinkkimme yksien kansien alle. Tutustumalla tämän oppaan vinkkeihin opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia kyselyitä sekä keräämään laadukasta tietoa päätöksentekonne tueksi.