Kontaktien yhdistäminen vastauksiin

Jos kutsuviestisähköpostia luodessa kysely on valittu olevan ei-anonyymi, voit yhdistää vastaajan vastaukset ja taustatiedot. 

Klikkaa Analyze-osiossa oikeasta yläkulmasta kolmesta pisteestä ja valitse Link Contacts to analysis. Tämän jälkeen avautuu valikko, josta voit valita halutut taustatiedot. Suosittelemme lisäksi klikkaamaan ruksi kohtaan Create charts for imported properties, jolloin saat kustakin taustamuuttujasta eli propertystä omat kaaviot joiden avulla voit tutkia raporttia tarkemmin. Klikkaa sitten Import.

Na_ytto_kuva_2018-11-16_kello_11.14.54.png

Kun taustatiedot on tuotu, näkyy ne raportti-osiossa alimpana omina kaavioina, kuten kuvankaappauksessa alla. Lisäksi nähdään yhden henkilön yksittäiset vastaukset kun klikataan Analyze-osiossa ruudun oikealta laidalta  Na_ytto_kuva_2018-8-8_kello_13.43.02.png -kuvaketta.

Na_ytto_kuva_2018-11-16_kello_11.17.59.png

Näiden kaavioiden avulla voit tutkia miten eri vastaajat ovat vastanneet kyselyyn, klikkaa vain esim. yhtä tiimiä, jolloin työkalu rajaa näkyviin pelkästään kyseisen tiimin vastaukset.