Kyselyiden määräkiintiö

Tässä voit halutessasi asettaa kiintiöt sille, kuinka paljon kontakteja ja vastauksia voidaan käyttää yhdessä kyselyssä valitsemasi aikajakson aikana.

Suositus: Yleensä kiintiöitä ei kannata asettaa. Ominaisuus voi olla hyödyllinen jos organisaatiossa on paljon käyttäjiä, esim. korkeakoulussa, jossa oppilaiden Zeffin käytöstä syntyviä kustannuksia halutaan rajoittaa.