Kysymysryhmät

Luo kysymysryhmiä eri aiheisille kysymyksille.

Vinkkejä:

Ryhmittelystä on hyötyä erityisesti pitkissä kyselyissä. Ryhmät parantavat vastaajakokemusta ja auttavat sinua raportoinnissa. Voit luoda kysymysryhmän normaaliksi tai älykkääksi kysymysryhmäksi. Suosittelemme älykkään kysymysryhmän käyttöä, jolloin saat nelikenttä- ja janakysymyksiin automaattisesti samat asteikot. Tämä myös tekee vastaamisesta tarkempaa ja tuo raportoinnissa käyttöön älykäs zoomaus -algoritmin.