Kysymysryhmät

 

Voit luoda kyselyysi kysymysryhmiä, joiden alle luokittelet kysymyksesi. Vinkkejä: Erityisesti pidemmissä kyselyissä suosittelemme kysymysryhmien käyttöä. Esimerkiksi raportoinnissa saadaan näin helposti ryhmäkohtaisia raportteja. Voit luoda kysymysryhmän normaaliksi tai älykkääksi kysymysryhmäksi. Suosittelemme älykkään kysymysryhmän käyttöä, jolloin saat nelikenttä- ja janakysymyksiin automaattisesti samat asteikot. Älykkäissä kysymysryhmissä vastaajille lisäksi näytetään aiempien samassa ryhmässä olevien kysymysten vastaukset, mikä tekee vastaamisesta tarkempaa. Lisäksi älykäs kysymysryhmä tuo raportoinnissa käyttöön älykäs zoomaus -algoritmin.