Kysymysryhmät

Suositus: Mikäli kyselyssäsi on useita kysymyksiä, ne kannattaa ryhmitellä aihealueiden mukaisesti kysymysryhmiin. Voit valita näkyykö kysymysryhmä omana sivunaan vastaajalle klikkaamalla silmäkuvaketta. Yleensä tätä sivua ei kannata asettaa näkyväksi vastaajalle, koska tutkitusti osa vastaajista sulkee kyselyn vastaamisprosessin katkettua. Laita kysymysryhmäsivu näkyväksi vastaajille vain, jos haluat kirjata taustatietoja tai ohjeita vastaamiseen. 

 

Kysymysten ryhmittely kysymysryhmiin tuo sinulle lisäarvoa:

  1. Vastaajiesi on psykologisesti helpompi vastata peräjälkeen kysymyksiin, jotka liittyvät samaan aihealueeseen.
  2. Raporttia on helpompi analysoida aihealueittain ja lisäksi luodessasi Älykkään kysymysryhmän saat käyttöösi Zeffin sisältämiä algoritmeja analysoinnin tueksi.
  3. Voit halutessasi määrittää tietyn kysymysryhmän näkymään vain tietyille vastaajille heidän aiempien vastausten mukaisesti logiikkaeditorin avulla. 

 

Voit valita onko kysymysryhmäsi älykäs vai tavallinen.

 

Älykäs kysymysryhmä tuo sinulle kolme merkittävää lisäarvoa ja se edellyttää, että kysymysryhmän sisältämien jana- tai nelikenttäkysymysten vastaamisen asteikot ovat samat ryhmän jokaiselle kysymykselle: 

  1. Vastaajiesi on helpompi vastata kysymyksiin, kun asteikko pysyy samana. 
  2. Vastaaminen aktivoi vastaajan psykologisesti vertailemaan vastauksiaan, koska edelliset vastaukset näkyvät asteikolla visuaalisesti. Tämä ohjaa tutkitusti vastaajasi miettimään vastauksensa tarkemmin ja saat tieteellisesti tarkemman datan.
  3. Tulosten analysoinnissa voit käyttää Älykästä zoomausta, joka poistaa tilastotieteessä kyselyihin liittyvän “asennevääristymän”. Lisäksi Älykäs zoomaus zoomaa syvälle vastaajien mieliin ja analysoi vastaukset siten, että ymmärrät kokonaisuuden yhdellä silmäyksellä. Älykäs zoomaus edellyttää, että samalla asteikolla analysoitavia kysymyksiä on vähintään kolme.

 

Älykkään kysymysryhmän ominaisuudet koskevat ainoastaan jana- ja nelikenttäkysymyksiä. Voit luoda ryhmään vapaasti myös muita kysymystyyppejä jana- ja nelikenttäkysymysten lisäksi. Jos luot sekä jana- että nelikenttäkysymyksiä, näillä molemmilla voi olla oma asteikkonsa älykkään kysymysryhmän sisällä. 

 

Tavallisessa kysymysryhmässä jana- ja nelikenttäkysymyksillä vastaamisen asteikot voivat olla erilaiset kysymyskohtaisesti. 

 

Suositus: Valitse älykäs kysymysryhmä, jos kyselyssäsi on vähintään kolme jana- tai nelikenttäkysymystä, joissa voit käyttää samoja vastaamisen asteikkoja (esim. Samaa mieltä - Eri mieltä / Merkitys minulle: Pieni - Suuri). Jos haluat luoda useita erilaisia vastaamisen asteikkoja janoille tai nelikentille, valitse tavallinen kysymysryhmä.