Jakolinkki

 

 

Lisää tunnisteita (hashtageja), jotka tulevat mukaan raporttiin. Voit esimerkiksi luoda monta kutsulinkkiä, joista osaan liität vaikkapa tunnisteen "yritysasiakas", osaan "julkinen hallinto". Näin pystyt raportoinnissa tekemään yhteenvedon tämän luomasi jaottelun mukaan.