Yksimielisyys

Yksimielisyys on numero, joka kertoo kuinka yksimielisiä vastaajat ovat kysytyistä asioista. 100% yksimielisyys tarkoittaa sitä, että kaikki vastaajat ovat täysin samaa mieltä toistensa kanssa. 0% yksimielisyys tarkoittaa sitä, että vastaajat ovat täysin eri mieltä toistensa kanssa.