Yksimielisyys

Yksimielisyydelle (kaaviolla ns. peace-merkki) annettu numeroarvo kertoo, kuinka yksimielisiä vastaajat ovat vastauksissaan. Arvo vaihtelee 0 - 100%:n välillä. 100% yksimielisyys tarkoittaa sitä, että kaikki vastaajat ovat täysin samaa mieltä toistensa kanssa. 0% yksimielisyys tarkoittaa puolestaan sitä, että vastaajat ovat täysin eri mieltä toistensa kanssa.

Vinkki: Ei ole olemassa tiettyä normaalin yksimielisyyden arvoa, koska vastaajajoukot eroavat toisistaan. Varsin usein yksimielisyys kuitenkin on luokkaa 70 - 90%.