Uuden vastauslinkin käyttäminen

Luomalla ryhmäkohtaisia vastauslinkkejä, voit suodattaa vastauksia työkalun Analyze-puolella sen mukaan, minkä linkin kautta vastaaja on vastannut kyselyyn. Ryhmäkohtaisia vastauslinkkejä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tiettyjä vastaajia halutaan jaotella erillisiin ryhmiin ilman, että vastaajalta kysytään erikseen tätä taustatietoa.

Lue täältä, miten voit hyödyntää ryhmäkohtaisia linkkejä ja tunnisteita kyselyn vastausten raportoinnissa.

Uusi vastauslinkki luodaan kyselyn Share-välilehdellä klikkaamalla New share link

Screenshot_2019-01-22_at_14.08.36.png

Nimeä linkki ja anna sille halutessasi tunnisteita, joita voit käyttää vastaajien jakamiseen ryhmiin raportoinnissa. Klikkaa sitten Create link.

Na_ytto_kuva_2018-8-30_kello_8.17.09.png

Seuraavassa näkymässä kopioi luotu linkki klikkaamalla Copy linkNa_ytto_kuva_2018-8-30_kello_8.18.17.png

Olethan tarkkana jakaessasi erillisiä linkkejä vastaajille, jotta vastaaja saa juuri hänelle tarkoitetun linkin. Vastaajia on myös hyvä ohjeistaa kenelle linkkiä saa jakaa eteenpäin. 

Vastaajia voi ryhmitellä vastauslinkkien mukaan myös seuraavalla tavalla: kopioi oletuslinkki Share-välilehdeltä ja lisää linkin perään #-merkki ja haluttu sana, joka toimii linkin tunnisteena. Esimerkiksi henkilöstökyselyn oletuslinkin kautta vastaavia vastaajia voi jakaa ryhmiin osastoittan lisäämällä linkin perään #osastonnimi. Tällöin markkinointiosaston linkki olisi muotoa https://survey.zef.fi/o6glpw21/#markkinointi ja myyntiosaston https://survey.zef.fi/o6glpw21/#myynti

Myös ryhmäkohtaisten vastauslinkkien perään voidaan lisätä tunnisteita lisäämällä linkin perään #-merkki ja haluttu sana.