Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstötyytyväisyyskysely

Laaja henkilöstötyytyväisyyskysely on hyvä tehdä esimerkiksi kerran vuodessa. Henkilöstökyselyissä suosittelen hyödyntämään nelikenttäkysymystyyppiä. Nelikentän avulla saat kerättyä asioiden onnistumisen lisäksi tiedon asioiden merkityksestä.

Henkilöstökyselyn tuloksien perusteella on helppo tehdä selkeitä kehitystoimenpiteitä, joiden avulla työyhteisön hyvinvointia saadaan lisättyä. 

Kokeile kyselypohjaa!

Pulssikysely

Pulssikysely on lyhyin aikavälein, esimerkiksi kerran viikossa toteutettava lyhyt ja ytimekäs kysely, jonka vastaamiseen ei mene kauaa aikaa. Käytännön esimerkkinä voisi olla vaikkapa henkilöstön hyvinvointia mittaava kolmen kysymyksen pulssikysely, johon vastataan aina maanantaisin. Pulssikyselyn tuloksia analysoimalla pystyy ajantasaisesti seuraamaan henkilöstön hyvinvointia ja tekemään tarvittavia toimia sen mukaisesti. 

Kokeile kyselypohjaa!

360-kysely

360-kysely on hyvä tapa saada laajasti palautetta yleensä esihenkilön työskentelystä. Toki kyselyä voi käyttää kenen tahansa arviointiin. Tyypillinen 360-kyselyn käyttötapa on esimerkiksi esihenkilön arviointi siten, että arvioitava henkilö itse arvioi itsensä, jonka lisäksi hänen alaisensa ja oma esihenkilö täyttävät saman arviointilomakkeen. Näin saadaan mahdollisimman kattava kuva arvioitavan työstä ja toimintamalleista. 

Kokeile kyselypohjaa!


Fiilismittari

Fiilismittari on vielä pulssikyselyäkin lyhyempi kysely, missä kysytään henkilöstön fiilistä juuri sillä hetkellä. Tämänkaltainen fiilismittarikysely kannattaisi olla esimerkiksi intrassa mahdollisimman näkyvällä paikalla, jolloin vastaamisen kynnys on matala. Fiilismittarin tuloksista näkee nopeasti, jos tapahtuu jotain merkittävää, millä on vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin.

Kokeile kyselypohjaa!