Asiakaskokemus

Myynnin palautekysely

Myyntitapaamisen jälkeen saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää. Samalla kun potentiaalinen asiakas pääsee kertomaan tuntemuksiaan tapaamisen kulusta, saa myyjä ja organisaatio hyödyllistä palautetta, joiden perusteella voidaan parantaa myyntiprosessia. Myynnin palautekyselyssä voidaan kysyä esimerkiksi myyjän valmistautuneisuutta tapaamisen suhteen. 

Kokeile kyselypohjaa!

Asiakaspalautekysely

Ehkä se yksi tärkeimmistä kyselyistä, asiakaspalautekysely. Asiakkailta kannattaa kerätä palautetta monta kertaa vuodessa, mutta kuten henkilöstökyselyn kohdalla, myös laaja asiakaspalaute kannattaa kerätä esimerkiksi kerran vuodessa. Jos ja kun ison asiakaspalautekyselyn perusteella tehdään korjaustoimenpiteitä, on niistä hyvä kertoa asiakkaille. Kun heille kerrotaan, että palautteenne perusteella muutimme tämän ja tämän asian, asiakas todella tuntee että hänen antamallaan palautteella on merkitystä.

Asiakkaille olisi tärkeää antaa jatkuvasti mahdollisuus antaa palautetta matalalla kynnyksellä, johon voisi toimia hyvin vaikka lyhyt lomake, jossa kysytään asiakkaan yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten. 

Kokeile kyselypohjaa!


CSAT

CSAT tulee sanoista Customer Satisfaction ja mittaa siis asiakastyytyväisyyttä. CSAT mittaa ensisijaisesti asiakkaan tyytyväisyyttä tuotteeseen tai palveluun, kun taas vertailukohtana NPS mittaa asiakkaan uskollisuutta tuotteeseen tai palveluun. 

Kokeile kyselypohjaa!


CES

Customer Effort Score (CSE) on mittari, jolla mitataan kuinka paljon vaivannäköä asiakkaalta vaaditaan tietyn asiointitapahtuman tai -kanavan parissa. CSE on suosittu mittari, sillä usein asiakaskokemuksen helppous nähdään merkittävämpänä tekijänä, kuin pelkkä asiakastyytyväisyys. 

Kokeile kyselypohjaa!


Irtisanomiskysely

Irtisanomiskyselyä kannattaa hyödyntää organisaatiossa kuin organisaatiossa. Irtisanomiskysely lähetetään, kun asiakkaan sopimus on loppunut. Irtisanomiskyselyn on hyvä olla lyhyt, jotta siihen vastataan. 3-4 kysymystä on sopiva pituus, mutta muista myös vapaapalaute! 

Kokeile kyselypohjaa!

NPS

NPS:stä on tullut yksi suosituimmista asiakasuskollisuuden ja asiakastyytyväisyyden mittareista. NPS-kyselyssä kysytään “Kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kaverillesi/kollegallesi”, asteikolla 1-10. NPS-luku voi olla kaikkea -100 ja +100 välillä. NPS:ssä vastaajat luokitellaan kategorioittain niin, että arvosanan 0-6 antaneet ovat vähättelijöitä, 7-8 neutraaleja ja 9-10 suosittelijoita. 

Kokeile kyselypohjaa!