Erilaiset kaaviotyypit

ZEF-kyselytyökalun Analyze-puolella voit luoda keräämästäsi datasta erilaisia kaaviotyyppejä.  

Koostekaaviot 


Koostekaaviosta näet kyselyn tulokset koostettuna yhdessä kaaviossa.

Heatmap

 Screenshot_2019-05-09_at_12.04.34.png

Heatmap näyttää, kuinka vastaukset jakaantuvat vastausalueella.

Pylväskaaviot 

Screenshot_2019-05-09_at_12.05.37.png

Vertaile vastauksia helposti pylväskaavioiden avulla.

Viivakaavio

Screenshot_2019-05-09_at_12.07.05.png

Tunnista muutokset esimerkiksi eri aikavälillä.

NPS

Screenshot_2019-05-09_at_12.09.24.png

Seuraa asiakkaittesi uskollisuutta NPS-lukua mittaamalla.

 

Ympyrä- ja rengaskaaviot

Ympyräkaaviosta näet vastausvaihtoehtojen jakautumisen visuaalisella tavalla.

Sanapilvi

Screenshot_2019-05-09_at_12.22.50.png

Näe yleisimmin toistuvat sanat vapaapalautteesta.

Tutkakaavio

Screenshot_2019-05-09_at_12.25.57.png

Näe eri muuttujien erot tutkakaavion avulla.