Erilaiset kaaviotyypit

ZEF-kyselytyökalun Analyze-puolella voit luoda keräämästäsi datasta erilaisia kaaviotyyppejä.  

Koostekaaviot 


Koostekaaviosta näet kyselyn tulokset koostettuna yhdessä kaaviossa.

Heatmap

 

Heatmap näyttää, kuinka vastaukset jakaantuvat vastausalueella.

Pylväskaaviot 

Vertaile vastauksia helposti pylväskaavioiden avulla.

Viivakaavio

Tunnista muutokset esimerkiksi eri aikavälillä.

NPS

Seuraa asiakkaittesi uskollisuutta NPS-lukua mittaamalla.

Palkkikaaviot

Vertaile eri vastaajiaryhmien vastauksia palkkikaavioiden avulla.

Ympyrä- ja rengaskaaviot

Ympyräkaaviosta näet vastausvaihtoehtojen jakautumisen visuaalisella tavalla.

Sanapilvi

Näe yleisimmin toistuvat sanat vapaapalautteesta.

Radar-kaavio

Näe eri muuttujien erot radar-kaavion avulla.