Jana

Janakysymyksellä kysyt vastaajan näkemystä yhdellä ulottuvuudella nk. liukusäätimen avulla. Esimerkiksi voit kysyä asian merkitystä vastaajalle (akseli: merkitys minulle; ääripäät suuri ja pieni). Muita paljon käytettyjä akseleita ovat toteutuminen (asteikon ääripäät: toteutuu, ei toteudu) ja mielipide (asteikon ääripäät: samaa mieltä, eri mieltä). Voit halutessasi valita minkä tahansa muunkin asteikon. Voit lisätä vastauksen numeroarvot sekä hymiöt käyttöön kysymyksen luotuasi kohdasta asetukset.

 jana.jpg

    • Vinkkejä: 1) Tavallisesti positiiviset arvot sijoitetaan asteikon oikeaan päähän ja negatiiviset arvot vasempaan päähän. 2) Huomaathan, että kysymykset kannattaa asettaa väittämämuotoon, mikä parantaa vastauskokemusta.