NPS

NPS- eli Net Promoter Score -kysymystyyppi on tarkoitettu asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Kysymystyyppi rakentuu 0 - 10 -asteikolla toteutettavasta kysymyksestä, suositteleeko vastaaja kysyttyä asiaa (yritystä, palvelua, tuotetta) ystävilleen tai kollegoilleen. Suositteluarvon 9 - 10 antaneita tarkastellaan aktiivisina suosittelijoina, arvon 7 - 8 antaneita passiivisina suosittelijoina ja arvon 0 - 6 antaneita arvostelijoina. 

 NPS.jpg

    • Vinkki: Voit tehdä arvokkaita löytöjä vertaamalla aktiivisten suosittelijoiden ja arvostelijoiden vastauksia toisiinsa vastauksien analyysivaiheessa.