Aluejana

Aluejana-kysymystyyppiä käytetään arvovälien selvittämiseen. Vastaaja valitsee arvoväliltä ala- ja ylärajan vastaukselleen.