Nelikenttä

Nelikenttäkysymyksellä kysyt vastaajan näkemystä samanaikaisesti kahdella ulottuvuudella.

Voit kysyä vaikkapa asian merkitystä vastaajalle pystyasteikolla (akseli: merkitys minulle; ääripäät suuri ja pieni) ja toteutumista vaaka-asteikolla (akseli: toteutuminen; ääripäät: toteutuu hyvin, toteutuu huonosti).

Muita paljon käytettyjä nelikentän akseleita ovat tärkeys (asteikon ääripäät: tärkeä, ei tärkeä) ja mielipide (asteikon ääripäät: samaa mieltä, eri mieltä) sekä asteikkopari ”onnistuminen nyt” vs. ”tavoite tulevaisuudessa”. Voit halutessasi valita minkä tahansa muunkin asteikon.

 

Voit lisätä vastauksen numeroarvot sekä hymiöt näkyviin kysymyksen asetuksista. 

 

Vinkkejä:

1) Tavallisesti positiiviset arvot sijoitetaan asteikkojen ylä- ja oikeaan päähän, negatiiviset arvot ala- ja vasempaan päähän. Näin aseteltuna arvioitavan asian vahvuudet asettuvat nelikentän oikeaan yläneljännekseen ja kehittämiskohteet vasempaan yläneljännekseen.

2) Huomaathan, että kysymykset kannattaa asettaa väittämämuotoon, mikä parantaa vastauskokemusta.

Nelikentta_.jpg