Monivalintakysymys

Monivalintakysymyksessä vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja. Muilta osin tämä kysymystyyppi vastaa vaihtoehtokysymystä.