Sähköpostikutsu

 

Kutsu vastaajia kyselyyn sähköpostilla. Kutsun lähettäminen on helppoa ja lähetyksen vaiheet ovat seuraavat:

 •  Tuodaan vastaajien sähköpostiosoitteet haluttujen taustatietojen kanssa Kontaktit-välilehdellä

 • Luodaan kutsuviesti vastaajille

 • Lähetetään kutsuviesti vastaajille

 • Lähetetään halutessa muistutusviestejä vastaajilleVastaajien kutsumisella Zeffin kautta on monia etuja:

 •  Voit helposti tuoda kaikki tärkeät taustatiedot vastaajista kontaktien tuontivaiheessa. Saat helposti analysoitua vastauksia raportissa taustatietojen kanssa. Parannat vastaajien vastauskokemusta, kun et kysy tietoja, jotka sinulla on jo tiedossa.

 • Voit muistuttaa kohdennetusti niitä vastaajia, jotka eivät ole vielä vastanneet kyselyyn. Tämäkin parantaa vastauskokemusta.

 • Kutsuttu vastaaja voi vastata kyselyyn vain kerran. Jokainen vastaaja saa oman henkilökohtaisen vastauslinkin kutsuviestissä. Mikäli hän avaa linkin myöhemmin uudelleen, hän näkee omat aiemmat vastauksensa. Jos vastaaminen on jäänyt kesken, hän pääsee jatkamaan siitä, mihin edellisellä kerralla jäi.

 Lisämahdollisuus erityisesti HR-kyselyjä varten:

Tee kyselyn vastauksista anonyymeja (Anonymity certified -tila). Oletuksena on, että kysely ei ole anonyymi ja voit tilanteen mukaisesti tehdä vastaamisesta anonyymia.

 Suositus: Henkilöstökyselyt tehdään yleensä anonyymeinä ja asiakaskyselyt ei anonyymeinä.

 


Anonyymi sähköpostikutsu tarkoittaa seuraavia asioita:

 • Vastaajille ei toimiteta henkilökohtaista vastauslinkkiä.

 • Kontaktit yksilöiviä taustatietoja ei ole hyödynnettävissä raportissa. Jos et ole käyttänyt täyttä anonymiteettia (Anonymity certified -tila), voit käyttää raportoinnissa niitä taustatietoja, jotka olet valinnut mukaan.

 • Ainoastaan vastaajan kyselyyn antamat vastaukset, esim. tunnistettavat vapaapalautteet, tai kyselyn laatijan mukaan valitsemat yksilöivät taustatiedot, voivat paljastaa raportin analysoijalle vastaajan henkilöllisyyden.

 • Vastaajalle anonyymiys viestitään kyselyn yhteydessä näkyvällä Anonymity Certified -kuvakkeella.

 • Jos haluat kyselyn olevan anonyymi ja tarvitset taustatietoja esim. yksiköstä tai toimikuvasta, voit kysyä nämä kyselyssä kysymyksinä. Näin anonymiteetti säilyy ja vastaaja on myös itse tietoinen mitä tietoja on itsestään antanut. On hyvä huomioida, että joissakin yksiköissä vastaajia voi olla niin vähän, että anonymiteetti voi kärsiä. Ryhmät kannattaa yhdistellä riittävän suuriksi, että anonyymiteetti säilyy. Yleisesti hyväksytty malli on, että ryhmässä tulisi olla vähintään 3 vastaajaa anonyymiteetin varmistamiseksi. Vaihtoehtoisesti voit tuoda osan taustatiedoista mukaan analyysiin, mutta sinun on huomiotava, että vastaajien anonymiteetti säilyy vain, ellet tuo liian yksilöiviä taustatietoja.
Varmin tapa taata 100% anonyymiteetti on ulkoistaa luottamuksellisen kyselyn toteutus organisaatiosi ulkopuoliselle taholle, joka voi tehdä kyselyn hyödyntäen laajasti vastaajiesi taustatietoja ja toteuttaa raportin ilman, että anonymiteetti vaarantuu. Myös Zeffi tarjoaa kyselyjen toteutusta palveluna ja voit kysyä tästä lisää: support@zef.fi.