Kysymysten polutus

 

 

 

 

Personoi kysely siten, että vain tarpeelliset kysymykset näytetään kullekin vastaajalle. Voit poluttaa kysymysryhmiä tai yksittäisiä kysymyksiä näkymään aiempien kyselyvastausten perusteella. Valitse kolme pistettä -symbolin takaa "Näytä tämä kysymys jos...". Valitse haluamasi ehdot, joilla tämä kysymys(/-ryhmä) näytetään vastaajille. Valittuasi ehdot klikkaa "Sulje polutukset". Vinkkejä: Voit esimerkiksi näyttää esimiestyötä koskevat kysymykset vain työntekijöille tai tiettyä toimipistettä koskevat kysymykset toimipisteen lähellä oleville vastaajille. Voit myös vaikkapa kysyä tyytyväisiltä asiakkailta lisätietoa siitä, mihin he ovat erityisen tyytyväisiä tai tyytymättömiltä asiakkailta tyytymättömyyden syitä.