Erotinmerkki

Valitse, mikä erotinmerkki on käytössä tuotavissa tiedoissa. Useimmiten tuotava tieto on jossain taulukkolaskentaohjelmassa ja käytössä on sarkain.