Älykäs Zoomaus

 

Zeffin Älykäs zoomaus pohjautuu tilastolliseen menetelmään nimeltä normeeraaminen. Älykäs zoomaus -menetelmä hajottaa vastaukset koko vastaustaulun alueelle niin, että vastausten keskinäiset suhteet säilyvät.

Menetelmän hyödyllisyys korostuu arvioitavien ominaisuuksien suhteellisia eroja tarkasteltaessa. Näin saadaan esille esimerkiksi suhteellisesti tärkeimmät kehittämiskohteet tai merkittävimmät vahvuudet. Älykäs zoomaus sopii erityisesti tilanteisiin, joissa ajatellaan erilaisten vastaustyylien tuottavan mittausvirheitä vastausjakaumiin.

Esimerkiksi hyvin positiiviset tai negatiiviset vastaajapersoonat ovat yksittäisissä kysymyksisssä positiivisempia tai negatiivisempia. Älykäs zoomaus auttaa sinua pääsemään kiinni näiden eri tyyppistenkin vastaajien vastauksiin normaalijakaumalle palautettuina eli vertailukelpoisina.