Kysymysten ryhmittely

Kyselyn kysymykset on hyvä ryhmitellä aihealueittain silloin kun kysely on kokonaisuudeltaan laaja, tai jos kysely sisältää vähintään kolme nelikenttä- tai janakysymystyyppiä.

Kyselyn kysymykset on hyvä ryhmitellä aihealueittain silloin kun kysely on kokonaisuudeltaan laaja, tai jos kysely sisältää vähintään kolme nelikenttä- tai janakysymystyyppiä. Kysymysten ryhmittäminen auttaa vastaajaa ymmärtämään käsiteltävän aihekokonaisuuden paremmin. Nelikenttä- ja janakysymyksiin saa päälle älykkyyden silloin kun kysymykset ovat kysymysryhmän alla. Älykkyys mahdollistaa tulosten tarkemman analysoimisen raportilla.

 

Screenshot_2020-12-17_at_15.44.39

 

Ei älykäs ryhmä

Tällöin vastaaja ei näe nelikenttä- tai janakysymyksissä edellisiä vastauskohtiaan. Halutessasi voit  myös määritellä erilaiset akselitekstit kysymysryhmässä oleville nelikenttä- tai janakysymyksille.

 

Älykäs ryhmä

Tällöin vastaaja näkee kysymysryhmän alla olevien edellisten nelikenttä- tai janakysymysten vastauskohdat. Edeltävät vastaukset näkyvät pieninä palloina, jotta vastaaja pystyy helposti vertaamaan uutta antamaansa vastausta edeltävään vastaukseensa.

 

Screenshot_2020-12-17_at_15.45.11

 

Käytettäessä Älykästä ryhmää sen sisältämien nelikenttä- ja/tai janakysymysten akseliarvot- ja tekstit tulevat automaattisesti samaksi. Tämä mahdollistaa kysymysten vertaamisen toisiinsa ja vastausten analysoinnin suhteellisen raportin avulla