Kysymystyypit

Tässä artikkelissa käydään läpi kaikki ZEF-kyselytyökalun kysymystyypit.

Nelikenttä

Screenshot 2020-12-18 at 14.02.27

Nelikenttäkysymyksellä kysyt vastaajan näkemystä samanaikaisesti kahdella ulottuvuudella. Voit kysyä vaikkapa asian merkitystä vastaajalle pystyasteikolla (akseli: merkitys minulle; ääripäät suuri ja pieni) ja toteutumista vaaka-asteikolla (akseli: toteutuminen; ääripäät: toteutuu hyvin, toteutuu huonosti).

Muita paljon käytettyjä nelikentän akseleita ovat tärkeys (asteikon ääripäät: tärkeä, ei tärkeä) ja mielipide (asteikon ääripäät: samaa mieltä, eri mieltä) sekä asteikkopari ”onnistuminen nyt” vs. ”tavoite tulevaisuudessa”. Voit halutessasi valita minkä tahansa muunkin asteikon.

 

Jana

Screenshot_2020-12-18_at_14.04.50

Janakysymyksellä kysyt vastaajan näkemystä nk. liukusäätimen avulla. Voit kysyä esimerkiksi asian merkitystä vastaajalle (akseli: merkitys minulle; ääripäät suuri ja pieni). Muita yleisiä akseleita ovat toteutuminen (asteikon ääripäät: toteutuu, ei toteudu) ja mielipide (asteikon ääripäät: samaa mieltä, eri mieltä). Jos haluat, voit valita minkä tahansa muunkin asteikon.

Jos haluat muokata janakysymystä, voit lisätä numeroarvot sekä hymiöt käyttöön kohdasta asetukset. 

 

NPS

Screenshot_2020-12-18_at_14.06.02

NPS-kysymystyyppi on tarkoitettu asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. NPS on lyhenne termistä Net Promoter Score eli nettosuositteluarvo. Kysymystyyppi rakentuu 0 - 10 -asteikolla toteutettavasta kysymyksestä, jossa kysytään suositteleeko vastaaja yritystä (vaihtoehtoisesti palvelua tai tuotetta). Suositteluarvon 9 - 10 antaneita tarkastellaan aktiivisina suosittelijoina, arvon 7 - 8 antaneita passiivisina suosittelijoina ja arvon 0 - 6 antaneita arvostelijoina. NPS mittaa suosittelijoiden ja arvostelijoiden suhdelukuja toisiinsa.

 

Teksti

Screenshot_2020-12-18_at_14.08.21

Tekstikysymyksellä keräät palautetta tekstimuodossa. Vapaa teksti voi olla mistä tahansa haluamastasi asiasta. Analyysivaiheessa voit lukea palautteita sellaisenaan tai muodostaa helposti sanapilven. Sanapilvessä yleisimmin esiintyvät sanat korostuvat ja näet aineistosta yleiskuvan yhdellä silmäyksellä.

 

Sähköposti/kontakti

Screenshot_2020-12-18_at_14.15.12

Sähköpostikysymyksellä keräät vastaajien kontaktitietoja. Vastaukseksi hyväksytään vain sähköpostiosoitteita, esimerkiksi etunimi.sukunimi@zef.fi. Vastaaja saa huomautuksen, mikäli vastaus ei ole muodoltaan sähköpostiosoite. Uudet sähköpostiosoitteet (ts. annetut vastaukset) tallentuvat paitsi raportille, myös uusiksi kontakteiksi Zeffiin.

 

Puhelinnumero/kontakti

Screenshot_2020-12-18_at_14.16.03

Puhelinnumerokysymyksellä keräät vastaajien kontaktitietoja. Vastaukseksi hyväksytään vain puhelinnumeroja. Vastaaja saa huomautuksen, mikäli annettu vastaus ei muistuta puhelinnumeroa. Uudet puhelinnumero (ts. annetut vastaukset) tallentuvat paitsi raportille, myös uusiksi kontakteiksi Zeffiin.

 

Vaihtoehtokysymys

Screenshot_2020-12-18_at_14.19.41

Vaihtoehtokysymyksessä vastaaja valitsee yhden antamistasi vaihtoehdoista. Saat vastaajilta tarkan tiedon siitä, mikä vaihtoehdoista toteutuu heidän kohdallaan. Kysymys voidaan esittää vaikkapa sukupuoleen, ikäryhmään, sijaintiin tai käytettyihin tuotteisiin liittyen.

 

Monivalintakysymys

Screenshot_2020-12-18_at_14.23.48

Monivalintakysymyksessä vastaaja voi valita useita antamistasi vaihtoehdoista. Muilta osin tämä kysymystyyppi vastaa vaihtoehtokysymystä.

Voit valita, kuinka monta vaihtoehtoa vastaaja voi valita. Tämä onnistuu monivalintakysymyksen kohdasta Asetukset.

 

Valintaruutu

Screenshot_2020-12-18_at_14.27.01

Valintaruutukysymyksessä vastaaja voi valita yhden vaihtoehdon. Kysymystyyppi sopii yksinkertaiseen tiedusteluun esimerkiksi markkinointisuostumuksesta. Valintaruutukysymyksessä vastaaja joko valitsee antamasi vaihtoehdon tai siirtyy eteenpäin seuraavaan kysymykseen.

 

Alasvetovalikko

Screenshot_2020-12-18_at_14.30.49

Alasvetovalikossa vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon avautuvasta valikosta.

Suosittelemme, että käytät alasvetovalikkoa vaihtoehtokysymyksen sijasta, jos vaihtoehtoja on runsaasti, useimmiten sopiva raja on yli 10 kysymystä. Lisäetuna alasvetovalikossa on, että vastaaja voi käyttää hakutoimintoa, jolloin oikea vaihtoehto löytyy isostakin vaihtoehtojoukosta helpommin.

 

Numeraalinen alasvetovalikko

Screenshot_2020-12-18_at_14.35.57

Numeerisessa alasvetovalikossa vastaaja valitsee yhden numeroarvon antamistasi vaihtoehdoista. Voit valita, miltä arvoväliltä ja kuinka suurella askeleella vaihtoehtoja näytetään. Esimerkiksi arvoväli 0 - 5 ja 1:n askel tuottaa vaihtoehdot 1, 2, 3, 4 ja 5.

 

Arvosana

Screenshot_2020-12-18_at_14.40.33

Voit kysyä arvosanaa haluamallasi asteikolla.

Vinkkejä: Paljon käytettyjä asteikkoja ovat arvosanat välillä 0 - 10, tai 1 - 10, Likert-asteikko välillä 1 - 5 sekä kouluarvosana välillä 4 - 10. Voit käyttää tämän kysymystyypin sijasta myös janakysymystä, jos koet, että se sopii paremmin vastaajillesi.

 

Aluejana

Screenshot_2020-12-18_at_14.46.18

Aluejanalla vastaaja antaa ala- ja ylärajan vastaukselleen. Voit kysyä vastaajalta esimerkiksi vastaajan arviota siitä, kuinka paljon hän olisi valmis maksamaan tuotteesta. Kiinnitä huomiota kysymyksen asetteluun, jotta saat tietoa tarkalleen haluamastasi asiasta.

 

Numero

Screenshot_2020-12-18_at_14.47.59

Numerokysymyksellä kysyt vastaajalta tarkkaa numeroarvoa. Vastaukseksi hyväksytään vain numeroja, ei muita merkkejä. Numerokysymystä voi käyttää vaikkapa esim. asiakasnumeron tai tarkan henkilöstömäärän kysymiseen.

 

URL

Screenshot_2020-12-18_at_14.54.53

URL-kysymystyypillä kysyt vastaajilta linkkejä. Voit kysyä esimerkiksi verkkosivujen tai julkisten sosiaalisen median tilien osoitteita. Kysymystyyppi tarkistaa automaattisesti, että osoite on kirjoitettu oikeassa muodossa.

 

Liitetiedostokysymys

Screenshot_2020-12-18_at_14.57.09

Liitetiedostokysymyksen kautta vastaaja voi ladata tiedoston. Voit valita, mitä tiedostotyyppejä vastaaja voi ladata.

Vinkkejä: Yhteen kysymykseen voi ladata yhden liitetiedoston. Tee useita kysymyksiä, jos pyydät lataamaan useita tiedostoja. Jos annat vastaajalle mahdollisuuden lisätä kuvatiedostoja, hän voi käyttää useimmissa puhelimissa ottaa kameralla kuvan suoraan kyselyvastauksen yhteyteen. Näin Zeffiä voi käyttää esim. auditointien tai vikailmoitusten käsittelyssä.

 

Infoteksti

Screenshot_2020-12-18_at_15.00.58

Infoteksti näytetään vastaajille kysymysten välissä. Se ei sisällä kysymystä vaan esim. vastausohjeita tms.