Raportoinnin vaihtoehdot: Trendianalyysi ja vastaajaryhmien vertailu

Trendianalyysillä seuraat helposti, minne palautteenne on kehittymässä. Vastaajaryhmien vertailulla pääset tarkemmin kiinni siihen, miten eri osajoukoilla menee.

 

Trendianalyysi

Kytke trendianalyysi päälle, jos haluat nähdä, miten vastaukset muuttuvat ajan mittaan. Voit vaihtaa tarkasteltavan ajanjakson vuodeksi, kuukaudeksi, viikoksi tai päiväksi.

Vinkki: Analysoi-välilehden oikean yläkulman kolme pistettä -painikkeen valittuasi voit lisätä tarkasteluun myös toisen kyselyn, jos haluat liittää tarkasteluun vastaavan kyselyn eri ajanjaksolta.

 

Vertaile vastaajia

Vertaile kahden tai useamman vastaajaryhmän vastauksia. Voit valita vertailtavat kohteet kuten haluat.

Vinkkejä: Vertailtavat ryhmät voivat olla vaikkapa eri osastoja, maantieteellisiä alueita tai asiakasryhmiä. Voit tarkastella myös vaikkapa esimiesten ja henkilöstön vastauksia suhteessa toisiinsa. Yksi suosittu tapa on myös verrata tuloksia kahdelta eri ajanjaksolta ja verrata ajan mittaan tapahtunutta muutosta. Jos haluat valita vertailukohteet useiden kriteerien perusteella, paina ctrl-näppäin (osassa koneita command-näppäin) pohjaan. Näin voit valita esimerkiksi tietyn alueen tietyn ikäiset vastaajat, jotka ovat esimiesasemassa (tässä esimerkissä valittiin 3 tekijää: alue, ikäryhmä ja asema).